Câu hỏi thường gặp

Làm thế nào để cài đặt độ tuổi 18+

Hãy vào cài đặt -> ở phần độ tuổi hãy thiết lập lớn hơn 18 tuổi